th line-th-en en  
thaicounsel
 
ad-thaicounsel
 
training
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสู่การให้คำปรึกษาแนะนำมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559-2560
 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสู่การให้คำปรึกษาแนะนำมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559-2560

 
 
โครงการพัฒนาทักษะของแกนนำชุมชน กทม.  ในการติดต่อสื่อสารและการช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว  วันที่ 11 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2559
 

โครงการพัฒนาทักษะของแกนนำชุมชน กทม. ในการติดต่อสื่อสารและการช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว วันที่ 11 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2559

 
 
หลักสูตรทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำทางสังคมจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 6  วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน  2558
 

หลักสูตรทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำทางสังคมจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 6 วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2558

 
 
 
รายละเอียดหลักสูตร 2559-2560
 

รายละเอียดหลักสูตร 2559-2560

รายละเอียดหลักสูตร 2559-2560

 
ความจำเป็นในการพัฒนาการให้คำปรึกษาแนะนำ(Counseling) ในกลุ่มนักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา
 

ความจำเป็นในการพัฒนาการให้คำปรึกษาแนะนำ(Counseling) ในกลุ่มนักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา

ความจำเป็นในการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำ

 
ทำไมนักวิชาชีพทางการให้บริการมนุษย์จำเป็นต้องมี ทักษะการให้บริการปรึกษาแนะนำ
 

ทำไมนักวิชาชีพทางการให้บริการมนุษย์จำเป็นต้องมี ทักษะการให้บริการปรึกษาแนะนำ

Counseling Skills

 
   
 
 
 
hotline  
  Counter 75,539 หน้าหลัก | หลักสูตร | รายงานการฝึกอบรม | ข่าวสาร | วิทยากร | ติดต่อเรา